Projekts: “Grīziņkalna republika”

Izpildes gads: 2018.gads

Pasūtītājs: SIA “Hanzasnami”

Web: https://grizins.lv/